XEM NGÀY CƯỚI TỐT THEO TUỔI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Xem ngày cưới hỏi trong 2022

Cô dâu: 4-12-1999/ Chú rể: 7-12-1999

Xem diễn giải cho Chú rể và cô dâu này

Những ngày tốt cho cưới hỏi trong năm 2022

Tháng âm lịch Ngày âm lịch
Tháng 01 Ngày 02 - 04 - 14 - 26 - 28
Tháng 02 Ngày 05 - 29
Tháng 03 Ngày 02 - 04 - 10 - 13 - 14 - 19 - 22 - 26
Tháng 04 Ngày 12 - 21 - 24
Tháng 05 Ngày 19
Tháng 06 Ngày 02 - 03 - 05 - 11 - 20 - 26 - 27 - 29
Tháng 07 Ngày 06 - 10 - 18 - 22
Tháng 08 Ngày 03 - 08 - 20 - 27
Tháng 09 Ngày 12 - 21 - 24 - 27
Tháng 10 Ngày 18 - 21 - 30
Tháng 11 Ngày 04 - 16 - 21 - 28
Tháng 12 Ngày 02 - 05 - 08 - 11 - 20 - 26 - 29


CHI TIẾT:

Cô dâu Chú rể
4-12-19997-12-1999
27/10/1999
Ngày Canh Dần, tháng Ất Hợi năm Kỷ Mão
30/10/1999
Ngày Canh Dần, tháng Ất Hợi năm Kỷ Mão
Thành đầu thổ (Đất đầu thành)Thành đầu thổ (Đất đầu thành)
ThổThổ
Người nữ tuổi Mão kỵ cưới chồng những năm Người nam tuổi Mão kỵ cưới vợ những năm Tuất
Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 01, 07, 12 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 02, 06 (âm lịch) là Tiểu lợi
Người nữ tuổi Kỷ Mão kỵ cưới vào những tháng 01, 02 âm lịchNgười nam tuổi Kỷ Mão kỵ cưới vào những tháng 07, 08 âm lịch
Người nữ tuổi Mão sinh vào tháng 10 âm lịch Không phạm Quả túNgười nam tuổi Mão sinh vào tháng 10 âm lịch Phạm Cô thần

DIỄN GIẢI:

Tháng 1 năm 2022:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 2 năm 2022:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 3 năm 2022:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 4 năm 2022:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 5 năm 2022:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 6 năm 2022:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 7 năm 2022:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 8 năm 2022:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 9 năm 2022:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 10 năm 2022:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 11 năm 2022:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 12 năm 2022:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.


Cách chọn ngày đẹp cho cưới hỏi căn cứ vào:
+ Ngày hoàng đạo, ngày bất tương cùng với các ngày có sao tốt như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Thiên xa, Thiên hỷ, Nguyệt ân, Tam hợp, Lục hợp ...
+ Vòng Giá thú châu đường.
+ Tránh các ngày khắc với bản mệnh của Chú rể, Cô dâu, tránh ngày Tam nương, ngày có các sao xấu như Sát chủ, Không phòng, Không sàng, Tứ thời cô quả, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Tiểu hồng sa. Tránh các trực Phá, Kiên, Bình, Thu...
Copyright © by XemNgayCuoi.com
Hotline: 0922746380