XEM NGÀY CƯỚI TỐT THEO TUỔI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Xem ngày cưới hỏi trong 2021

Cô dâu: 27-9-1997/ Chú rể: 4-8-1993

Xem diễn giải cho Chú rể và cô dâu này

Những ngày tốt cho cưới hỏi trong năm 2021

Tháng âm lịch Ngày âm lịch
Tháng 01 Ngày 08 - 20 - 22
Tháng 02 Ngày 24
Tháng 03 Ngày 04 - 08 - 13 - 16 - 19 - 20 - 28
Tháng 04 Ngày 06 - 11 - 18 - 27
Tháng 05 Ngày 13
Tháng 06 Ngày 05 - 08 - 11 - 14 - 20 - 21 - 26 - 29
Tháng 07 Ngày 05 - 13 - 26 - 29
Tháng 08 Ngày 21 - 26
Tháng 09 Ngày 04 - 10 - 16 - 19 - 22 - 28
Tháng 10 Ngày 02 - 12 - 14 - 24 - 27
Tháng 11 Ngày 04 - 11 - 16 - 28
Tháng 12 Ngày 02 - 05 - 11 - 14 - 20 - 26


CHI TIẾT:

Cô dâu Chú rể
27-9-19974-8-1993
26/08/1997
Ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Dậu năm Đinh Sửu
17/06/1993
Ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Dậu năm Đinh Sửu
Giản hạ thủy (Nước khe suối)Kiếm phong kim (Vàng đầy gươm)
ThủyKim
Người nữ tuổi Sửu kỵ cưới chồng những năm DầnNgười nam tuổi Dậu kỵ cưới vợ những năm Thìn
Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 05, 11 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 04, 10 (âm lịch) là Tiểu lợi
Người nữ tuổi Đinh Sửu kỵ cưới vào những tháng 03, 04 âm lịchNgười nam tuổi Quý Dậu kỵ cưới vào những tháng 09, 10 âm lịch
Người nữ tuổi Sửu sinh vào tháng 08 âm lịch Không phạm Quả túNgười nam tuổi Dậu sinh vào tháng 06 âm lịch Không phạm Cô thần

DIỄN GIẢI:

Tháng 1 năm 2021:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 2 năm 2021:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 3 năm 2021:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 4 năm 2021:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 5 năm 2021:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 6 năm 2021:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 7 năm 2021:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 8 năm 2021:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 9 năm 2021:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 10 năm 2021:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 11 năm 2021:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 12 năm 2021:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.


Cách chọn ngày đẹp cho cưới hỏi căn cứ vào:
+ Ngày hoàng đạo, ngày bất tương cùng với các ngày có sao tốt như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Thiên xa, Thiên hỷ, Nguyệt ân, Tam hợp, Lục hợp ...
+ Vòng Giá thú châu đường.
+ Tránh các ngày khắc với bản mệnh của Chú rể, Cô dâu, tránh ngày Tam nương, ngày có các sao xấu như Sát chủ, Không phòng, Không sàng, Tứ thời cô quả, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Tiểu hồng sa. Tránh các trực Phá, Kiên, Bình, Thu...
Copyright © by XemNgayCuoi.com
Hotline: 0922746380