XEM NGÀY CƯỚI TỐT THEO TUỔI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Xem ngày cưới hỏi trong 2020

Cô dâu: 30-7-1993/ Chú rể: 17-01-1993

Xem diễn giải cho Chú rể và cô dâu này

Những ngày tốt cho cưới hỏi trong năm 2020

Tháng âm lịch Ngày âm lịch
Tháng 01 Ngày 08 - 10 - 20 - 22
Tháng 02 Ngày 12
Tháng 03 Ngày 08 - 13 - 20 - 22 - 28
Tháng 04 Ngày 03 - 06 - 11 - 18 - 30
Tháng 05 Ngày
Tháng 06 Ngày 02 - 03 - 05 - 08 - 11 - 14 - 26 - 27 - 29
Tháng 07 Ngày 11 - 19 - 20
Tháng 08 Ngày 04 - 16 - 21 - 28
Tháng 09 Ngày 04 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22
Tháng 10 Ngày 19 - 22
Tháng 11 Ngày 06 - 11 - 18
Tháng 12 Ngày 06 - 18 - 21 - 30


CHI TIẾT:

Cô dâu Chú rể
30-7-199317-01-1993
12/06/1993
Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Mùi năm Quý Dậu

Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Mùi năm Quý Dậu
Kiếm phong kim (Vàng đầy gươm)
Kim
Người nữ tuổi Dậu kỵ cưới chồng những năm Ngọ
Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 01, 07, 12 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 02, 06 (âm lịch) là Tiểu lợi
Người nữ tuổi Quý Dậu kỵ cưới vào những tháng 05, 06 âm lịch
Người nữ tuổi Dậu sinh vào tháng 06 âm lịch Không phạm Quả tú

DIỄN GIẢI:

Tháng 1 năm 2020:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 2 năm 2020:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 3 năm 2020:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 4 năm 2020:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 5 năm 2020:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 6 năm 2020:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 7 năm 2020:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 8 năm 2020:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 9 năm 2020:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 10 năm 2020:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 11 năm 2020:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 12 năm 2020:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.


Cách chọn ngày đẹp cho cưới hỏi căn cứ vào:
+ Ngày hoàng đạo, ngày bất tương cùng với các ngày có sao tốt như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Thiên xa, Thiên hỷ, Nguyệt ân, Tam hợp, Lục hợp ...
+ Vòng Giá thú châu đường.
+ Tránh các ngày khắc với bản mệnh của Chú rể, Cô dâu, tránh ngày Tam nương, ngày có các sao xấu như Sát chủ, Không phòng, Không sàng, Tứ thời cô quả, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Tiểu hồng sa. Tránh các trực Phá, Kiên, Bình, Thu...


Copyright © by XemNgayCuoi.com
Hotline: 0922746380 | Điều khoản