XEM NGÀY CƯỚI TỐT THEO TUỔI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Xem ngày cưới hỏi trong 2025

Cô dâu: 7-11-1998/ Chú rể: 15-9-1995

Xem diễn giải cho Chú rể và cô dâu này

Những ngày tốt cho cưới hỏi trong năm 2025

Tháng âm lịch Ngày âm lịch
Tháng 01 Ngày 10 - 13 - 22
Tháng 02 Ngày 16 - 28
Tháng 03 Ngày 06 - 12 - 13 - 18 - 21 - 24 - 30
Tháng 04 Ngày 04 - 08 - 11 - 20 - 28
Tháng 05 Ngày
Tháng 06 Ngày 02 - 05 - 08 - 14 - 20 - 26 - 27 - 29
Tháng 07 Ngày 05 - 13 - 14 - 29
Tháng 08 Ngày 02 - 14 - 21 - 26
Tháng 09 Ngày 04 - 16 - 19 - 28
Tháng 10 Ngày 02 - 03 - 12 - 14 - 26 - 27
Tháng 11 Ngày 03 - 10 - 22 - 27
Tháng 12 Ngày 10 - 19 - 22 - 28


CHI TIẾT:

Cô dâu Chú rể
7-11-199815-9-1995
19/09/1998
Ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Tuất năm Mậu Dần
21/08/1995
Ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Tuất năm Mậu Dần
Thành đầu thổ (Đất đầu thành)Sơn đầu hỏa (Lửa đầu núi)
ThổHỏa
Người nữ tuổi Dần kỵ cưới chồng những năm SửuNgười nam tuổi Hợi kỵ cưới vợ những năm Ngọ
Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 02, 08 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 03, 09 (âm lịch) là Tiểu lợi
Người nữ tuổi Mậu Dần kỵ cưới vào những tháng 03, 04 âm lịchNgười nam tuổi Ất Hợi kỵ cưới vào những tháng 07, 08 âm lịch
Người nữ tuổi Dần sinh vào tháng 09 âm lịch Không phạm Quả túNgười nam tuổi Hợi sinh vào tháng 08 âm lịch Không phạm Cô thần

DIỄN GIẢI:

Tháng 1 năm 2025:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 2 năm 2025:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 3 năm 2025:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 4 năm 2025:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 5 năm 2025:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 6 năm 2025:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 7 năm 2025:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 8 năm 2025:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 9 năm 2025:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 10 năm 2025:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 11 năm 2025:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 12 năm 2025:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.


Cách chọn ngày đẹp cho cưới hỏi căn cứ vào:
+ Ngày hoàng đạo, ngày bất tương cùng với các ngày có sao tốt như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Thiên xa, Thiên hỷ, Nguyệt ân, Tam hợp, Lục hợp ...
+ Vòng Giá thú châu đường.
+ Tránh các ngày khắc với bản mệnh của Chú rể, Cô dâu, tránh ngày Tam nương, ngày có các sao xấu như Sát chủ, Không phòng, Không sàng, Tứ thời cô quả, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Tiểu hồng sa. Tránh các trực Phá, Kiên, Bình, Thu...


Copyright © by XemNgayCuoi.com
Hotline: 0922746380 | Điều khoản