XEM NGÀY CƯỚI TỐT THEO TUỔI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Xem ngày cưới hỏi trong 2018

Cô dâu: 7-11-1984/ Chú rể: 11-4-1983

Xem diễn giải cho Chú rể và cô dâu này

Những ngày tốt cho cưới hỏi trong năm 2018

Tháng âm lịch Ngày âm lịch
Tháng 01 Ngày 08 - 10 - 20 - 29
Tháng 02 Ngày
Tháng 03 Ngày 08 - 10 - 13 - 19 - 20 - 28
Tháng 04 Ngày 04 - 12 - 19 - 24 - 28
Tháng 05 Ngày
Tháng 06 Ngày 10 - 12 - 18 - 21 - 22 - 24 - 27
Tháng 07 Ngày 02 - 03 - 06 - 14 - 18 - 26 - 30
Tháng 08 Ngày 03 - 10 - 22
Tháng 09 Ngày 05 - 29
Tháng 10 Ngày 02 - 04 - 05 - 16 - 26 - 28
Tháng 11 Ngày 05 - 12 - 24 - 29
Tháng 12 Ngày 03 - 12 - 18 - 24 - 27


CHI TIẾT:

Cô dâu Chú rể
7-11-198411-4-1983
15/10/1984
Ngày Ất Tỵ, tháng Ất Hợi năm Giáp Tý
28/02/1983
Ngày Ất Tỵ, tháng Ất Hợi năm Giáp Tý
Hải trung kim (Vàng đáy biển)Đại hải thủy (Nước biển lớn)
KimThủy
Người nữ tuổi kỵ cưới chồng những năm MãoNgười nam tuổi Hợi kỵ cưới vợ những năm Ngọ
Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 06, 12 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 01, 07 (âm lịch) là Tiểu lợi
Người nữ tuổi Giáp Tý kỵ cưới vào những tháng 03, 04 âm lịchNgười nam tuổi Quý Hợi kỵ cưới vào những tháng 11, 12 âm lịch
Người nữ tuổi sinh vào tháng 10 âm lịch Không phạm Quả túNgười nam tuổi Hợi sinh vào tháng 02 âm lịch Không phạm Cô thần

DIỄN GIẢI:

Tháng 1 năm 2018:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 2 năm 2018:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 3 năm 2018:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 4 năm 2018:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 5 năm 2018:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 6 năm 2018:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 7 năm 2018:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 8 năm 2018:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 9 năm 2018:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 10 năm 2018:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 11 năm 2018:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 12 năm 2018:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.


Cách chọn ngày đẹp cho cưới hỏi căn cứ vào:
+ Ngày hoàng đạo, ngày bất tương cùng với các ngày có sao tốt như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Thiên xa, Thiên hỷ, Nguyệt ân, Tam hợp, Lục hợp ...
+ Vòng Giá thú châu đường.
+ Tránh các ngày khắc với bản mệnh của Chú rể, Cô dâu, tránh ngày Tam nương, ngày có các sao xấu như Sát chủ, Không phòng, Không sàng, Tứ thời cô quả, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Tiểu hồng sa. Tránh các trực Phá, Kiên, Bình, Thu...
Copyright © by XemNgayCuoi.com
Hotline: 0922746380