XEM NGÀY CƯỚI TỐT THEO TUỔI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Xem ngày cưới hỏi trong 2019

Cô dâu: 4-8-1992/ Chú rể: 10-3-1992

Xem diễn giải cho Chú rể và cô dâu này

Những ngày tốt cho cưới hỏi trong năm 2019

Tháng âm lịch Ngày âm lịch
Tháng 01 Ngày 02 - 04 - 14 - 16 - 26
Tháng 02 Ngày 06 - 18 - 30
Tháng 03 Ngày 13 - 19 - 26
Tháng 04 Ngày 05 - 12 - 24 - 29
Tháng 05 Ngày
Tháng 06 Ngày 02 - 05 - 14 - 26 - 27 - 29
Tháng 07 Ngày 08 - 11 - 19
Tháng 08 Ngày 04 - 16 - 21 - 28
Tháng 09 Ngày 10 - 13 - 22 - 28
Tháng 10 Ngày 10 - 21 - 22
Tháng 11 Ngày 06 - 11 - 18 - 30
Tháng 12 Ngày 06 - 18 - 21 - 24 - 30


CHI TIẾT:

Cô dâu Chú rể
4-8-199210-3-1992
06/07/1992
Ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Thân năm Nhâm Thân
07/02/1992
Ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Thân năm Nhâm Thân
Kiếm phong kim (Vàng đầy gươm)Kiếm phong kim (Vàng đầy gươm)
KimKim
Người nữ tuổi Thân kỵ cưới chồng những năm MùiNgười nam tuổi Thân kỵ cưới vợ những năm Mão
Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 02, 08 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 03, 09 (âm lịch) là Tiểu lợi
Người nữ tuổi Nhâm Thân kỵ cưới vào những tháng 03, 04 âm lịchNgười nam tuổi Nhâm Thân kỵ cưới vào những tháng 09, 10 âm lịch
Người nữ tuổi Thân sinh vào tháng 07 âm lịch Không phạm Quả túNgười nam tuổi Thân sinh vào tháng 02 âm lịch Không phạm Cô thần

DIỄN GIẢI:

Tháng 1 năm 2019:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 2 năm 2019:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 3 năm 2019:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 4 năm 2019:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 5 năm 2019:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 6 năm 2019:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 7 năm 2019:
Tháng này thuộc Ông cô - Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ.

Tháng 8 năm 2019:
Tháng này thuộc Tiểu lợi - Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ.

Tháng 9 năm 2019:
Tháng này thuộc Đại lợi - Không kỵ điều gì.

Tháng 10 năm 2019:
Tháng này thuộc Nữ thân - Kỵ cô dâu.

Tháng 11 năm 2019:
Tháng này thuộc Phu chủ - Kỵ chú rể.

Tháng 12 năm 2019:
Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu - Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ.


Cách chọn ngày đẹp cho cưới hỏi căn cứ vào:
+ Ngày hoàng đạo, ngày bất tương cùng với các ngày có sao tốt như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Thiên xa, Thiên hỷ, Nguyệt ân, Tam hợp, Lục hợp ...
+ Vòng Giá thú châu đường.
+ Tránh các ngày khắc với bản mệnh của Chú rể, Cô dâu, tránh ngày Tam nương, ngày có các sao xấu như Sát chủ, Không phòng, Không sàng, Tứ thời cô quả, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Tiểu hồng sa. Tránh các trực Phá, Kiên, Bình, Thu...


Copyright © by XemNgayCuoi.com
Hotline: 0922746380 | Điều khoản