Điều khoản sử dụng

Trang xemngaycuoi.com là dùng để nhóm nội bộ tham khảo.
Quý vị nếu không thuộc nhóm này, khi sử dụng dữ liệu cần cân nhắc độ tin cậy và chính xác, không nên tin theo hoàn toàn các lá số trên tử vi.
BQT xemngaycuoi.com